مقاله پهنه بندي و تحليل نواحي جرم خيز و آسيب زاي سکونتگاههاي شهري استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فصلنامه ژئوپليتيك از صفحه ۱۶۹ تا ۱۹۰ منتشر شده است.
نام: پهنه بندي و تحليل نواحي جرم خيز و آسيب زاي سکونتگاههاي شهري استان گلستان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان گلستان
مقاله مكانهاي جرم خيز
مقاله نقاط آسيب زا
مقاله GIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميركتولي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: وطني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله با هدف ارايه تصويري از وضعيت مکانهاي جرم خيز و آسيب زاي استان گلستان با تاکيد نواحي شهري تهيه گرديده است. بدين منظور اطلاعات حاصله از روش «ميداني» و «اسنادي»، وارد سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)  شد و با استفاده از نرم افزار Arc GIS 9.2 و برنامه هاي جانبي ۳D Analyst و Crime Analysis، کار تجزيه و تحليل جرايم در سطوح شهري، شهرستاني و استان انجام گرديد. نتايج پردازش، لايه هاي نقطه اي وقوع جرم و هويت مکاني شهرها و شهرستان هاي استان را نشان مي دهد بيشترين فراواني نوع جرم در دو شهرستان بزرگ استان،گرگان و گنبدکاووس به ترتيب به سرقت و خودکشي اختصاص داشته است. همچنين بيشترين فراواني نوع جرم در شهرهاي استان به قاچاق مواد مخدر، خودکشي و قتل و سرقت اختصاص داشته است که ميزان فراواني آن تحت تاثير ويژگيهاي کالبدي، اجتماعي و اقتصادي شهرها متفاوت است. بررسي وضعيت پراكنش مکانهاي جرم خيز بويژه نواحي شهري استان مويد برخي از نظريه هاي ارايه شده در اين زمينه است. از جمله، دوركيم كه معتقد به وجود رابطه بين افزايش جرايم و افزايش جمعيت شهرها بود. «جرج کينگ و جميز کيو» نيز که محيط هاي آسيب ديده و مخروبه شهري را در ايجاد بي نظمي و وقوع جرم در شهرها موثر دانسته اند. «هال» كه بر رابطه بين افزايش جمعيت، رشد و توسعه شهرنشيني، افزايش جنايت و بزهکاري تاکيد داشت. «لاوين» که تراکم زياد جرايم خياباني و نوع کاربري زمين شهري را در ارتباط مي دانست. در مجموع نتايج حاصله با بسياري از مطالعات نظري و تجربي مشابه پيشين، همخواني داشته و قابل تبيين است.