مقاله پهنه بندي کشت کلزا بر اساس نيازهاي دمايي اقليمي با استفاده از GIS در استان هاي خراسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: پهنه بندي کشت کلزا بر اساس نيازهاي دمايي اقليمي با استفاده از GIS در استان هاي خراسان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پهنه بندي
مقاله کلزا
مقاله نيازهاي دمايي
مقاله استان هاي خراسان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: قائمي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پارامترهاي آب و هوايي و اقليمي و اثرات آن ها روي گياهان زراعي يکي از مهمترين عوامل موثر در افزايش عملکرد توليد است. با بررسي آگروکليمايي مي توان امکانات بالقوه مناطق مختلف را تعيين و از اين امکانات حداکثر بهره برداري را نمود. اين تحقيق به منظور شناسايي پتانسيل توان اکولوژيکي مناطق کشت کلزا از نظر دمايي در استان هاي خراسان انجام شد. طبقه بندي اقليمي به روش دومارتن گسترش يافته، به منظور شناسايي کلي اقليم منطقه انجام شد. با استفاده از دماي مناسب کاشت (۲۰-۱۵ درجه سانتي گراد) و فرمول ويبول (احتمال ۷۵ درصد) تاريخ کاشت تعيين گرديد. بر اساس محاسبه درجه روز موثر موردنياز هر مرحله، تاريخ رسيدن به مراحل فنولوژي محاسبه گرديد. دماهاي مناسب و محدودکننده مراحل مختلف فنولوژي کلزا از منابع مختلف استخراج و احتمال وقوع آنها در مناطق مورد مطالعه ذيل محاسبه گرديد. ارتباط متوسط عملکرد کلزا و دماهاي مطلوب و محدودکننده در مراحل مختلف فنولوژي بررسي شد. پس از مرتب سازي و تشکيل لايه هاي دمايي با استفاده از معادلات رگرسيوني مناطق کشت به چهار ناحيه مشخص، بسيار مطلوب (تربت حيدريه، قوچان، بجنورد و گلمکان)، مطلوب (بيرجند، قاين، مشهد، نيشابور و فردوس)، نسبتا مطلوب (سرخس، کاشمر، گناباد، تربت جام و سبزوار) و نامطلوب (بشرويه و نهبندان) پهنه بندي گرديد.