سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
وحید واسطه – مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری ،شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
فاطمه الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ

چکیده:
رشد جمعیت و آلودگی های ناشی از تخلیه انواع فاضلاب های شهری، صنعتی و کشاورزی، شیرابه محل های دفع زباله، روانابهای سطحی اراضی کشاورزی باعث گسترش آلودگی و محدودتر شدن منابع آب گشته اند. پهنه بندی کیفیت آب رودخانه اولین و مهمترین مرحله در مدیریت کیفیت منابع آب سطحی می باشد زیرا دید تحلیلگر را نسبت به روند و چگونگی تغییرات آلودگی نسبت به زمان، مکان و شرایط خاص روشن می سازد. در این تحقیق، وضعیت آب سطحی حوضه آبریز رودخانه اترک در محدوده استان خراسان شمالی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور در ۵ ایستگاه نمونه برداری به نام های پتروشیمی بجنورد، سیساب، دربند، آغمزار و بابا امان برای مدت یکسال ( دی ماه ۸۹ تا آذرماه ۹۰ ) به صورت ماهانه پارامترهای اکسیژن محلول، کلیفرم مدفوعی، فسفات، نیترات، مجموع جامدات، تغییرات دما، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی و pH اندازه گیری شد و شاخص WQI محاسبه گردید. بررسی نتایج آزمایشگاهی و محاسبه شاخص کیفیت آب مشخص نمود که در بعضی ایستگاه ها به دلیل فعالیت های کشاورزی در حوضه آبخیز بالادست آنها، ورود مستقیم فاضلاب و دفع زباله در حریم و بستر رودخانه، و همچنین وجود صنایع بزرگ از جمله کارخانه پتروشیمی در کیفیت آب کاهش محسوسی ایجاد شده است. براساس محاسبات و طبقه بندی شاخص کیفیت، پایین ترین مقدار شاخص در ایستگاه باباامان با مقدار ۵۰ و بالاترین آن در ایستگاه آغمزار با مقدار ۵۳ است.