سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الهام قاسمی زیارانی –
شهرزاد فریادی –
شهاب شیخ کاظمی –

چکیده:

آب به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای حیاتی انسان با معضلات فراوانی درعصر حاضر روبرو شده است.یکی از این معضلات آلودگی آب است.این مسئله در نقاط مختلف جهان و ایران برنامه ریزی ها و اقدامات مختلفی را برانگیخته است. از جمله حوضه آبخیزسد کرج به عنوان مهمترین منبع تامین کننده آب شرب شهر تهران و مناطق پیرامون آن درسالهای اخیر با کاهش کیفیت آب مواجه بوده است. لذا در این تحقیق از طریق مطالعات تفصیلی،کلیه عوامل موثری که می توانند این مسئله را ایجاد و یا تشدید نمایند مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.تحقیق به طور کلی در قالب یک فرایند منطقی برنامه ریزی درحوضه آبخیز سد کرج به تفکیک ۱۴ پهنه هیدرولوژیک صورت گرفته است. در این فرایند برحسب نیاز از روشهای خاص مطالعات محیط زیستی بخصوص ارزیابی توان اکولوژیکی [۴] وتحلیلهای مقایسه ای به منظور بررسی میزان آلودگی آبهای منطقه و سهم هر یک از پهنه ها در آلودگی آبهای حوضه با استفاده از نرم افزارGIS استفاده شده است.