سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهروز سبحانی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

چغندر قند از مهم ترین محصولات زراعی در استان اردبیل به شمار می رود. این تحقیق به منظور مطالعه و شناخت قابلیت های طبیعی استان اردبیل برای کاشت چغندرقند به عمل آمده است . داده های مورد مطالعه در این تحقیق عبارت بودند از: مقادیر بارش (اسفند تا شهریور )، دما، ارتفاع، شیب و عمق خاک، که با بهره گیری از نیاز رویشی (شرایط اقلیمی مطلوب) چغندر قند، لایه اطلاعاتی تولید و با روش همپوشانی در محیط GIS، نقشه نهایی قابلیت اراضی برای کاشت چغندر قند تهیه شد. نتایج نشان داد که، اولا عناصر و عوامل اقلیمی به صورت توأم در فرایند پهنه بندی آگروکلیماتیک کاشت چغندر قند نقش مؤثری را ایفا می نمایند. ثانیا سهم هرکدام از عناصر و عوامل اقلیمی در طول دوره رشد گیاه زراعی مورد مطالعه یکسان نمی باشد. ثالثاً از طریق انطباقلایه های مؤثر در فرایند کاشت چغ ندر قند در محیط GIS، امکان شناسایی مناطق مناسب برای کاشت این گیاه زراعی وجود دارد، که براساس نتایج حاصل، از مناطق مختلف کاشت چغندر قند در اردبیل حدود ۳۷ درصد نامناسب، ۲۵ در صد متوسط و ۳۸ درصد مناسب کاشت این گیاه زراعی هستند.