سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا جعفری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام
شمس اله عسگری – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام

چکیده:

فرسایش خاک از جمله معضلات مهم آبخیزهای کشور به حساب می آید که می توان به عنوان یکی از مهمترین موانع دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی ومنابع طبیعی از آن نام برد. از طرفی با توجه به اینکه سدچم گردلان, مهمترین سد ایلام بوده و پروژه های متعددی دراطراف سد در دست مطالعه و اجرا می باشد, مطالعه کمی و کیفی فرسایش و رسوب حوضه و تهیه نقشه های مناطق فرسایشی, رسوبزا و آسیب پذیر جهت برنامه ریزیهای بلند مدت امری ضروری است. لذا در این راستا حوضه فوق با استفاده از روش اصلاح شده پسیاک ودرمحیطGIS Geographical Information Systems)مورد ارزیابی قرار گرفته است. که براساس میزان رسوبدهی هر واحد, نقشه شدت فرسایش مناطق مختلف حوضه تهیه واز تلفیق این نقشه با نقشه راهها, مناطق مسکونی, تاسیسات و…. نواحی آسیب پذیرحوضه مشخص شده است