سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناصر حافظی مقدس – استادیار عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدرضا نیکودل – استادیار، عضو هیات علمی زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
ایرج رحمانی – استادیار، عضو هیات علمی بخش حمل و نقل و تکنولوژی دریایی، پژوهشکده حمل
مهدی شفیعی فر – دانشیار ، عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در مطالعه حاضر برمبنای نتایج آزمایشات انجام شده بر روی معادن سنگی لایه حفاظ موج شکنها، نقشه پهنه بندی اولیه ای از توزیع منابع سنگی مناسب جهت استفاده در احداث موج شکنها بدست آمده است نقشه های فوق نشان می دهد که در بین سه استان ساحلی جنوبی کشور استان هرمزگان شرایط مناسبتری از نظر تامین سنگ دارا می باشد. درا ستان بوشهر معادن سنگ در فاصله بین شاز ۳۰ کیلومتری ساحل و بصورت تناوب سنگ مناسب و سنگ ضعیف وجود دارد استان سیستان و بلوچستان تا شعاع ۵۰ کیلومتر بندرت سنگ مناسب حتی بصورت تناوب با سنگ ضعیف مشاهده می گردد شرایط فوق نشان میدهد که پتانسیل دسترسی به سنگ مناسب در پهنه سواحل جنوب کشور تفاوت خیلی زیادی با هم دارند. لذا ضروری است که در مکان یابی و طراحی موج شکنها شرایط مصالح سنگی موجود مدنظر قرار گیرد. لازم به ذکر است که این تحقیق برگرفته از پژوهش انجام شده در پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری می باشد.