سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالعلی غفاری – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
ادی دپائو – موسسه بین المللی تحقیقات دیم (ICARDA)
وحیدرضا قاسمی – موسسه تحقیقات کشاورزی خاک و آب

چکیده:

تولید غذای کافی برای جمعیت روز افزون دنیا با حفظ منابع پایه تولید در سیستم کشاورزی پایدار نیازمند توجه ویژه می باشد. برنامه ریزی برای اجرای موفقیت آمیز هرگونه فعالیت کشاورزی ، منوط به شناخت اقلیم ، خاک، توپوگرافی، فون و فلور گیاهی ، کاربری اراضی و سیستم های زراعی و پهنه بندی مناطق بر اساس مشترکات ، برای استفاده بهینه از استعدادهای اراضی کشاورزی است . در این آزمایش ، منطقه ای به وسعت ۳۲۰۰۰ کیلومترمربع شامل ۴ زیرحوزه از حوزه های دریاچه ارومیه و رود ارس در استان های آذربایجان شرقی و اردبیل به لحاظ تنوع اکولوژیک ، شناخته بودن منطقه و امکان تعمیم نتایج حاصل از آنها برای مناطق وسیعی از کشور ، انتخاب و پهنه بندی اگرواکولوژی این مناطق شامل شرح جزئیات و ارائه نقشه های الگوی بارش ، دما ، یخبندان، تبخیر و تعرق مطلق ، شاخص خشکی ، شاخص های باروری بالقوه اقلیمی ، طول دوره رشد ، کاربری اراضی/ پوشش گیاهی ، شکل طبیعی زمینی ، خاک و پهنه بندی اگرواکولوژیک ، در یک مدل اقلیم – خاک-توپوگرافی انجام گرفت . بر اساس نتایج به دست آمده ۲۴۲ پهنه اگرواکولوژیک در این منطقه شناسایی شد که وسیع ترین آن ۱/۸۵۲ و کوچکترین آن ۰/۵ کیلومتر مربع بود . از این تعداد ، ۱۰ ناحیه بزرگ ۳۹ درصد، ۴۸ ناحیه ۸۰ درصد و ۶۹ ناحیه ۹۰ درصد را شامل می شود.