سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۱

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منوچهر فرج زاده – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
جلیل وهابی – مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

یکی از موضوعات مهم در مطالعه بلایای طبیعی، خشکسالی ها می باشد. با توجه به وضعیت اقلیمی کشور رخداد خشکسالی در آن همواره قابل انتظار می باشد، از اینرو شناخت ویژگی های آنها از عمده ترین موضوعات برای مقابله با آسیب های آن محسوب می شود. در مطالعه حاضر با استفاده از ۷۱۹ ایستگاه بارانسنجی وزارت نیرو، فراوانی ، شدت و وسعت خشکسالی های مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه با تشکیل پایگاه اطلاعاتی در محیط سیستم های اطلاعات جغرافیایی ، از توابع تحلیلی آن در تولید و تحلیل نقشه ها ی پهنه بندی خشکسالی استفاده شده است . نتیجه این مطالعه نشان می دهد که مناطق شمالی کشور از حساسیت کمتری نسبت به سایر مناطق کشور برخوردار بوده و هر قدر از مناطق شمالی به مناطق جنوبی نزدیک می شویم بر میزان حساسیت خشکسالی افزوده می شود.