سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۵

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهروز وثوقی – استادیار دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
زهرا موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری – گرایش ژئودزی دانشگاه صنعتی

چکیده:

نرخ ممان لرزه ای کمیتی است که بیانگر میزان تجمع پتانسل زلزله در یک منطقه می باشد. نرخ ممان تاکنون با استفاده از داده های زمین شناسی و لرزه نگاری تعیین می گردید اما با پیشرفت تکنولوژی و ورود سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS)، داده های ژئودزی ماهواره ای مورد توجه محققان قرار گرفت. برای محاسبه این کمیت Kostrov در سال ۱۹۷۴ ثابت کرد که نرخ ممان لرزه ای با تنسور نرخ استرین حاصل از آنالیز تغییر شکل داده های (GPS) متناسب ات. بر این اساس کمیت فوق برای مناطق مختلف ازجمله اروپا و آمریکا توسط Wardمحاسبه شد. برای ایران نیز این کمیت برای منطقه البرز مرکزی دراین تحقیق بر اساس شبکه زئودینامیک البرز مرکزی تعیین گردید و سپس بر پایه نتایج حاصله و پراکندگی ایستگاه ها و سایزموتکتونیک منطقه پهنه بندی صورت گرفت. با توجه به نتایج پهنه شرقی و شمالی البرز دارای بیشترین نرخ ممان و پهنه های جنوبی دارای کمترین مقدار هستند.