سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

معصومه اسکندری – موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران
محمدرضا رضایی – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران
محمدرضا قیطانچی – موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله خطر زمینلرزه در استان خوزستان بر اساس روش احتمالی برآورد شده و منطقه از نظر خطر نسبی زمینلرزه پهنه بندی شده است. محدوده مورد مطالعه منطقه ای محصور بین ۴۶/۷ تا ۵۲/۵ درجه طول شرقی و ۲۹/۵ تا ۳۴ درجه عرض شمالی است. هشت چشمه بالقوه لرزه زا در منطقه شناسایی و به صورت حجمی مدل شده اند. پس از برآورد پارامترهای هر چشمه شامل مقادیر a، b و بیشینه بزرگی مورد انتظار، شتاب حاصل از فعالیت چشمه ها به روش احتمالی در ۱۲۰۰۰ نقطه برای دوره بازگشت ۴۷۵ سال برآورد شد. بر اساس نتایج به دست آمده، منطقه از نظر سطح خطر به پنج بخش تقسیم می شود: سطح خطر بسیار پایین و شتاب کمتر از ۱/۰، سطح خطر پایین و شتاب ۰/۱ تا ۰/۱۵، سطح خطر متوسط و شتاب ۰/۱۵ تا ۰/۲ ، سطح خطر نسبتا بالا و شتاب ۰/۲ تا ۰/۳ و سطح خطر بالا با شتاب بیش از ۰/۳٫