سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیده معافی – کارشناسGIS سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمان
شهرام قائم مقامی – کارشناس اداره ارزیابی و اطلاعات جغرافیایی مدیریت آبخیزداری
مهرداد محمدی سلیمانی – کارشناس GIS سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان
محمدباقر رهنما – استاد یار بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

زمین لغزش به عنوان یک پدیده مخرب طبیعی که باعث به وجود آوردن خسارات جبران ناپذیر ی است که دفع آنها مستلزم صرف وقت وهزینه زیاد بوده ،و شناخت آن از اهمیت وی‍‍ژه ای برخوردار است .در این پژوهش پس از تعیین حدود مرزی منطقه مورد مطالعه کلیه زمین لغزشهای منطقه با استفاده از GPS برداشت واطلاعات مربوط به این نقاط به سامانه اطلاعات جغرافیایی وارد گردید. سپس با استفاده از روش نیلسن وآنالیزهای مطرح GISنقشه واحدها یا نهشته های لغزشی زمین تهیه گردید.از ترکیب لایه های مورد نظر ( شیب ، زمین شناسی ، نهشته ها) نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش در پنج کلاس پایدار، عموماٌ پایدار ، بطور متوسط پایدار ، بطور متوسط ناپایدار و مناطق مستعد روانگرایی تهیه شده است.مساحت زمین لغزش در هر یک از این پهنه ها تخمین زده شده و با نتایج دستی ارائه شده در این حوزه مقایسه گردیده که نتایج آن از ضریب اطمینان بالاتری جهت پیشنهاد به دستگاههای اجرایی، برخوردار می باشد.