سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: دومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا مهدیفر – کارشناس گروه بررسی زمین لغزشها، معاونت آبخیزداری، وزارت جهادسازندگی
علی ارمیه ای – استادیار بخش زمین شناسی، دانشگاه تربیت معلم، تهران
سیدمحمود فاطمی عقدا – استایار بخش زمین شناسی، دانشگاه تربیت معلم، تهران

چکیده:

منطقه خورش رستم با وسعت ۱۲۶۸ کیلومتر مربع در جنوب غربی شهرستان خلخال و جنوب استان اردبیل قرار دارد. تحقیقات به عمل آمدهدر این مطاعه نشان میدهد حدود ۱۳% از سطح منطقه (۱۶۵ کیلومتر مربع) درگیر لغزش شده است. لغزشها تاکنون باعث ویرانی، دو روستا و آسیب دیدن چندین روستای دیگر شده اند. وجود عوامل بسیار زیاد مستعد کننده و خسارت فراوان ناشی از زمین لغزش، لزوم پهنه بندی خطر این پدیده را در منطقه به عنوان اولین مرحله در میدریت صحیح محیطی روشن می سازد. در این مطالعه، منطقه خورش رستم با استفاده از شبکه منظم به ۵۰۷۱ واحد مربع شکل با ابعاد ۵۰۰ متر تقسیم گردیده است، سپس واحدهای مذکور از نظر وجود و نوع عوامل مختلف لغزش همچون مصالح زمین شناسی، درصد شیب دامنه، تیپ اراضی، کاربری اراضی، فاصله از گسل و نهشته های لغزش مورد بررسی قرار گرفته و بوسیله روش فازی و سیستم کامپیوتری تهیه شده، شاخص پتانسیل خطر (HPI) برای هر واحد محاسبه شده است. در نهایت نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش با ادغام شبکه های مجاور HPI یکسان تهیه گردیده است.