سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدرضا مهدویفر – عضو هیئت علمی و دانشجوی دکترای پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
وحید تاجیک – کارشناس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
فرشته کمالپور – کارشناس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

با توجه به شرایط زمین شناسی و توپوگرافی منطقه قم، نظیر وجود لیتولوژی های حساس به لغزش ، شیب تند و اختلاف ارتفاع نسبتا زیاد بیش از ۲۵% از سطح این منطقه دارای استعداد متوسط و بالای زمین لغزش می باشد؛ با این وجود به علت عدم رخداد پدیده های محرکی چون زلزله و بارندگی های شدید، منطقه مذکور فاقد زمین لغزشهای بزرگ انتقالی گسترش جانبی و جریان می باشد؛ در این مطالعه روش نوینی جهت پهنه بندی مناطقی شبیه قم ارائه شده است. در روش پیشنهادی با استفاده از قضاوت کارشناسی، نقشه استعداد زمین لغزش به عنوان نماینده عوامل مستعد کننده تهیه می گردد؛ سپس نقشه های عوامل محرک وزن دهی و جهت تفکیک بخشهای منطقه از نظر خطر زمین لغزش بر روی نقشه استعداد انداخته می شوند.