سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهروز شریفی – کارشناس ارشد زمین شناسی ساختمانی،اداره کل خط وابنیه فنی راه آهن،گرو

چکیده:

در تحقیق حاضر ، به دلیل اهمیت شناسایی دامنه ها و شیب های مشرف بر مسیر عبوری و نقش آن در کاهش سوانح و هزینه های مربوط به نگهداری خطوط راه آهن و سازه های جانبی آن ، با توجه به مطالعات صورت گرفت ه ، روشی مناسب جهت انجامپهنه بندی خطر لغزش در محور مورد مطالعه ، انتخاب گردید.