سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا طباطبایی نائینی – کارشناس ارشد عمران (آب)، شرکت مهندسین مشاور زایند آب

چکیده:

RiverCAD یک بسته نرم افزاری پیشرفته مدلسازی سیستمهای رودخانه ای است که قادر به پشتیبانی از مدلهای عددی آنالیز جریان شاملHEC-2,HEC-RAS در محیط برنامه AutoCAD می باشد. RiverCAD همچنین به سادگی محاسبات پروفیل سطح آب را به منظور مدل نمودن پل ها، کالورت ها، سرریزها، و گوره ها (دایک ها) انجام داده و قادر به نمایش خط مرز سیلآب و پهنه بندی سیلآب می باشد. با استفاده از این نرم افزار و قآبلیتهای فراوان آن مهندس طراحدیگر نیازی به صرف مدت زمان طولانی به منظور تهیه فایل ورودی داده ها (استخراج مقاطع عرضی از روی نقشه توپوگرافی) و ارائه فایل خروجی (انتقال نتایج پس از شبیه سازیجریان بر روی نقشه های توپوگرافی) نداشته و کاربر به سادگی مقاطع عرضی را مستقیماً از خطوط تراز نقشه توپوگرافی در محیط برنامه AutoCAD در فواصل دلخواه استخراج نموده و نهایتاً پس از اجرای آنالیز پروفیل سطح آب، قادر به نمایش دقیق و تفسیر و تجزیه و تحلیل سریع آن می باشد. همچنین این بسته نرم افزاری قآبلیت ارسال نتایج خروجی برنامه به محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی را به راحتی فراهم می آورد.