سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش GIS شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا محمدپور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
تورج سبزواری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

این تحقیق با هدف تلفیق مدل هیدرولیکی Hec-Ras با نرم افزار ARCVIEW از مجموعه نرم افزارهای GIS از طریق الحاقیه Hec-GeoRAS به برآورد پهنه بندی سیلاب پرداخته شده است. با توجه به اهمیت تعیین پهنه سیلاب با دوره برگشت مختلف برای جلوگیری از خطرات سیلابها و ساماندهی و بهسازی رودخانه و با مشخص نمودن وضعیت تاسیسات موجود در مجاور رودخانه ها، نیاز به تعیین پهنه بندی سیلاب با دوره برگشت های مختلف می باشد. در این تقحیق از اطلاعات و آمار مربوط به رودخانه قره آغاج در استان فارس استفاده شده است.
تعیین حد بستر و حریم رودخانه از مواردی بوده که توسط سازمان آب منطقه استان فارس در مسیر رودخانه قره آغاج انجام شده است.