سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی حسین زاده – کارشناس ارشد شرکت مهندسین مشاور کاوش پی مشهد
میرخالق ضیا تبار احمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
محمدباقر شریفی – عضو هیئت علمی دانشگاه مشهد
محسن مسعودیان – عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

چکیده:

این تحقیق با هدف تلفیق مدل هیدرولیکی HEC-RAS با نرم افزار ARCVIEW از مجموعه نرم افزارهای GIS از طریق الحاقیه HEC-GEORAS به برآورد پهنه سیل و خسارات اقتصادی ناشی دز فاصله ۸/۲کیلومتر از رودخانه دائمی لایین سو از رودخانه های شمال خراسان می پردازد. در این طرح که از نقشه های با مقیاس ۱:۵۰۰ شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان استفاده شده، کاربری اراضی منطقه در ۱۶ تیپ طبقه بندی گردید و ضریب زبری هر کاربری برای جهارفصل سال به صورت مجزا و به دو روش کلی سازمان حفاظت آمریکا SCS و استفاده از جداول استاندارد برآورد شد. در ادامه پهنه سیلاب در اراضی حاشیه رودخانه برای سیلاب ها با دوره برگشت ۱۰ تا ۲۰۰ سال محاسبه و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که تلفیق سیستم های اطلاعات جغرافیایی با مدل HEC-RAS در تحلیل مناطق سیل گر بسیار توانمند و کارا می باشند. مطالعات روی رودخانه لایین سو نشان داد که پهنه یک سیلاب مشخص در تابستان وسیع تر از فصول دیگر است و روش SCS در برآورد ضریب مانینگ ، مقادیر بیشتری را نتیجه می دهد بنابراین پیشنهاد گردید که در مطالعات پهنه بندی سیلاب برای رودخانه لایین سو فصل تابستان به عنوان معیار طراحی و روش SCS به عنوان روش برآورد ضریب مانین استفاده شود.