سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی باقری عباسعلی کشی – دانشجوی دکترای دانشجوی دکترای تاسیسات آبیاری دانشگاه علوم و تحقیقات ا
سیدحبیب موسوی جهرمی – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
حسین صدقی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

سیل یکی از پدیده های پیچیده و مخرب طبیعی است که خسارات سالیانه قابل توجهی را بدنبال دارد. از طرفی، سیلابدشتها، مناطق مجاور رودخانه ها، دائما در معرض خطر سیل بوده و اکثر فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در اینگونه مناطق صورت می گیرد. لذا ضروری است . که در این اینگونه مناطق، محلهای سیل گیر دردوره بازگشت های مختلف مشخص شود. نقشه پهنه بندی سیل می تواند بعنوان ابزار دقیق جهت تعیین استراتژی های توسعه تلقی گردد.