سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۳

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید زنجانی جم – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان زنجان
مسعود رسولی – کارشناس مدیریت آبخیزداری سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

چکیده:

خاک یکی از منابع طبیعی مهمدر هر کشور می باشد که امروزه فرسایش آن به عنوان یکی از خطرات جدی برای توسعه به شمار می آید در مناطقی که فرسایش کنترل نمی شود خاکها بتدریج فرسایش یافته و حاصلخیزی خود را از دست داده و از چرخه تولید خارج می شوند پس لازم است مناطق بحرانی و حساس به فرسایش شناسایی و اقدامات حفاظتی در آنها به اجرا در اید. منطقه مورد بررسی حوزه آبخیر زنجانرود می باشد که در شمال غرب ایران در محدوده ۳۶ درجه و ۲۰ دقیقه تا ۳۶ درجه و ۵۵ دقیقه عرض شمالی و ۴۸ درجه و ۱۰ دقیقه تا ۴۸ درجه و ۵۵ دقیقه طول شرقی واقه شده است. این حوزه بخشی از حوره آبخیز رودخانه سفید رود است.