سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد کشاورز بخشایش – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
ماشاا… خامه چیان – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
جعفر غیومیان – استادیار مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

بالا آمدن نسبتا سریع بستررودخانه اوجان چای اذربایجان شرقی درسالهای اخیر مشکلات زیست محیطی عمده ای رابرای ساکنین و کشاورزان منطقه بویژه درشهربخشایش بوجود آمده است بنظر می رسد بالا رفتن شدت فرسایش پذیری حوضه نقش عمده ای را درافزایش میزان رسوبگذاری وبتبع ازآن بالا آمدن بستررودخانه ایفا کرده است بدین لحاظ باوزن دهی به عمده عواملموثردرفرسایش نظیر زمین شنسای توپوگرافی کاربری اراضی ودانسیته ابراهه بااستفاده ازمجموعه های فازی نقشه پهنه بندی شدت فرسایش حوضه تهیه گردید تطابق نسبتا مناسب ۸۲درصد نقشه تهیه شده با استفاده ازاین مجموعه ها باوضعیت واقعی فرسایش درحوضه موید کارایی خوب و مناسب استفاده ازاین روش درپهنه بندی شدت فرسایش حوضه می باشد برای فرسایش میزان دقت محاسبات وسرعت پردازش اطلاعات ونقشه ها سیستمهای اطلاعات جغرافیایی gis برای رقومی کردن و پردازش نقشه ها مورداستفاده قرارگرفت