سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حبیب رحیمی – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران
حسین حمزه لو – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران
نصراله کمالیان – موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران

چکیده:

در ۲۸ می ۲۰۰۴ زلزله ای به بزرگی (USGS)=MW=6.2 مناطق غربی استان مازندران را لرزاند که شوک اصلی آن توسط ۱۴۵ ایستگاه شتابنگاری مرکز تحقیقات مسکن ثبت شد. در این مطالعه با استفاده از شتابنگاشتهای ثبت شده در اطراف رومرکز زلزله کجور، ضریب کیفیت امواج کدا با استفاده از روش تک پراکنش به عقب آکی و چوت (۱۹۷۵) برای همه ایستگاههای ثبت کننده ای که نسبت سیگنال به نویز خوبی داشتند، بدست آمد که به ترتیب برای ۴ ناحیه پهنه بندی شده توسط چالنکو (۱۹۷۴)، میانگین مقادیر فاکتور کیفیت و وابستگی فرکانسی آن به صورت زیر:
۱- ناحیه شمال غربQC=92×f1.143- ناحیه جنوب غربQC=157.5×f 0.93
2- ناحیه شمال شرقQC=92×f 0.794- ناحیه جنوب شرقQC=132.5×f 0.87
در ایستگاههای ثبت کننده شوک اصلی و در رنج فرکانسی f=1˜۳۲Hz بدست آمده که نحوه تغییر Q-1 در ایستگاههای مختلف و ارتباط آن با لرزه خیزی و تکتونیک منطقه، مورد مطالعه قرار گرفته است.