سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاظم رنگزن –
ارسلان حیدری –
علیرضا زراسوندی –

چکیده:

تخمین مقدار رسوب دسی حوضه‌های آبخیز برای مقابله با خطرهای ناشی از تجمع رسوب در سازه‌های آبی و مخازن سدها، از اهداف اساسی در مدیریت منابع آب می‌باشد. این تحقیق با هدف برآورده رسوب حوزه پگاه سرخ گتوند (یکی از زیر حوزه‌های بزرگ حوضه کارون) با مساحتی بالغ بر ۴٬۰۰۶۱۰۰ هکتار و تنوع شرایط سنگ شناسایی و پوشش گیاهی با استفاده از مدل تجربی EPM و تکنیک‌های سنجش از دور و GIS انجام شده است. بخشی از داده‌های مورد نیاز از طریق مطالعات جامع آبخیزداری حوزه که قبلاً انجام شده بود تأمین و بخشی دیگر نیز از طریق پردازش تصاویر رقومی و مطالعات صحرایی تهیه گردید. ابتدا نقشه‌ها را که به صورت آنالوگ بود وارد رایانه شد. در ادامه نقشه‌ها زمین مرجع گردیده و تسلیحات، تغییرات و تبدیلات لازم بر روی آن‌ها انجام گرفت. در ادامه با استفاده از نقشه‌های توپوگرافی رقوی با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ مدل رقومی ارتفاع DEM تهیه و از آن برای تهیه نقشه شیوه انجام برخی محاسبات استفاده شد. جهت استخراج اطلاعات پایه برآورد فرسایش و رسوب، محدوده مورد مطالعه به دو واحد هیدرولوژیکی تقسیم گردید. که برای هر واحد و کل حوزه مطالعات هیپسومتری ، شف آلتی متری ، ضرایب شکل، زمان تمرکز با استفاده از توابع GIS بادقت خوبی انجام گرفت. همچنین تمام فاکتورهای مورد نیاز در مدل ثحئ با استفاده از توانایی‌های مشترک سنجش از دور و لهس تهیه گردید. فرسایش در سطح حوزه پهنه بندی ، مناطق حساس به فرسایش مشخص و میزان بازدهی هر واحد و کل حوزه برآورد گردید.