سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم مرندی – کارشناس ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
حمید بهرامی – گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
علی ارومیه ای – گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
محسن کلانی – گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

در این پژوهش جهت پهنه بندی خطر فرسایش پذیری حوزه آبخیز حوزه سد لتیان نقش ۵ شاخص شبکه هیدرولوژی، ساختارهای تکتونیکی، سنگ شناسی، شیب و پوشش گیاهی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. برای تحقق این مهم لایه های اطلاعاتی شاخص های مذکور به صورت نقشه های هم قیاس (۱:۱۰۰/۰۰۰) با یک شبکه تخمین متشکل از سلول های ۱*۱ سانتیمتر منطبق سپس هر یک از سلول ها وزن دهی گردیدند و امتیاز محاسبه شده به مرکز هر سلول نسبت داده شد. در مرحله بعد با برون یابی این مقادیر تاثیر هریک از شاخص ها به طور مجزا بررسی گردید. مهایتا از روی هم قرار دادن لایه های اطلاعاتی بدست آمده نقشه فرسایش پذیری حوزه آبخیز سد لتیان پدید آمد. به طور کلی نتایج نشان می دهند از نظر استعداد فرسایش پذیری بیشترین درصد سطح حوزه آبخیز لتیان(۳۵%) تحت تاثیر فرسایش پذیری شدید و کمترین درصد سطح حوزه (۲/۵%) تحت تاثیر فرسایش پذیری خیلی شدید قرار دارد.