سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: اولین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

فرهنگ فر – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
علی کمک پناه – استادیار و مدیر گروه مکانیک خاک دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مد

چکیده:

جا به جایی مواد طبیعی تشکیل دهنده پوسته زمینبر روی دامنه ها و شیب های طبیعی سطح زمین با عناوین زمین لغزش (Lanslide & Rockslide) و ریزش (Earthfall & Rockfall) تعریف شده است.
سرعت جا به جایی بر حسب شرایط و موقعیت بسیار متفاوت بوده و از چند سانتیمتر در سال تا چندین متر در ثانیه متغیر است. گستردگی و ابعاد توده لغزندهو ناپایدار نیز تحت تاثیر عوامل مختلفی بوده و بسیار متغیر می باشد.
عوامل موثر در ناپایداری شیبهای سطح زمین متنوع و متعدند که با در نظر گرفتن طول زمان تاثیر عوامل مذکور می توان آنها را به دو گروه عمده یعنی عوامل ذاتی و درونی و عوامل بیرونی تقسیم کرد. البته اگر از سرعت تاثیر عوامل یاد شده صرف نظر کنیم می توان گفت بسیاری از عوامل ذاتی تابع زمان بوده و عوامل بیرونی در آنها نقش بسزایی دارند.
مناطق کوهستانی در کوهپایه ای در نواحی زلزله خیز و پر باران کره زمین از جمله مناطق مستعد ناپایدار می باشند که اطلاعات و اخبار و وقایع تاریخی از مناطق مختلف جهان مبین این نکته است.
پدیده ناپایداری شیبها همواره باخسارات وخطرات زیادی همراه بوده است. خطر تلفات انی در بسیاری از وقایع ناپایداری گزارش شده است که گاهی دامنه آن بسیار وسیع بوده و موجب کشتار هزاران نفر ده است. در این میان تلفات و خسارات ناپایداری های سنگی دامنه دار تر و وسیع تر بوده است.