سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهرداد قطره سامانی – کارشناس ارشد هواشناسی استان چ و ب
سعید قطره سامانی – کارشناس ارشد هواشناسی استان چ و ب
شاهرخ پارسا – کارشناس ارشد هواشناسی استان چ و ب

چکیده:

گندم از جمله محصولات زراعی استراتژیک محسوب میگردد و غذای اصلی اکثر مردمان جهان را تشکیل میدهد . در تولید گندم عامل اصلی محدود کننده آب میباشد که اطلاع از نیاز آبی این محصول میتواند در برنامه کشت و کار آن موثر باشد همچنین در طراحی شبکه آبیاری اطلاع از نیاز آبی از عوامل اصلی طراحی میباشد . برآورد نیاز آبی از طریق اندازه گیری مستقیم تغییرات رطوبت خاک در فصل کاشت امکان پذیر نبوده و عملاٌ تخمین یا برآورد نیاز آبی با استفاده از مدلهایی که از متغییرهای اقلیمی و داده های هواشناسی استفاده میکند انجام میشود.بمنظور تعیین نیاز آبی گندم در شهرستان شهرکرد و دشت آن با استفاده از آمار هواشناسی ایستگاههای منطقه و مناطق همجوار و استفاده از نرم افزار Agrowat نیاز آبی گندم تعیین گردید و مشخص شد که گندم با طول دوره رشد بین ۲۲۰ تا ۲۶۰ روز به ۲۹۰ تا ۴۰۰ متر مکعب آب نیاز دارد که برابر ۲۹۰۰ تا ۴۰۰۰ متر مکعب در هکتار میباشد که بیشترین نیاز آبی در سمت غرب و کمترین آن در شرق و شمال شرق شهرستان میباشد .