سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمانه جهانی – دانش آموخته گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسین شریفیان – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

دما یکی از مهمترین پارامترهای هواشناسی است که در بسیاری ازمطالعات مورد استفاده قرار می گیرد. این پارامتر در بررسی های تغییر اقلیم و کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بطوری که اقلیم و افزایش درجه حرارت یکی از مسائل مهم زیست محیطی بشر به حساب می آید. پهنه بندی این پارامتر و بررسی تغییرات آن در دوره دراز مدت می تواند بر مدیریت صحیح بهره برداری از منابع آب و خاک و تامین نیاز آبی گیاهان موثر باشد. هدف از انجام این تحقیق پهنه بندی دما در استان گلستان با استفاده از امار ۳۵ ایستگاه سینوپتیک، کلیماتولوژی و تبخیر سنجی در دوره دراز مدت ۳۱ ساله (۸۴-۱۳۵۳) بود، بطوریکه با بکارگیری سیستم GIS و نرم افزار Arc-GIS شش نقشه سالانه (برای دوره های ۵ تا ۳۰ ساله) ترسیم گردید. بررسی این نقشه ها در طی دوره درا زمدت فوق نشان داد که بطور متوسط در نواحی شمال و شمال شرقی، تغییرات دما و ورند افزایش داشته و هرچه بطرف جنوب پیشروی کنیم دما کاهش می یابد. از طرفی در نواحی مرکزی (منطقه اق قلا) نیز دما افزایش می یابد. مقایسه نقشه های تهیه شده نشان داد که با کذشت زمان، پیشروی افزایش دما به سمت مرکز وجنوب استان وجود دارد و سطح گسترده تری از دمای بالا را پوشش می دهد.