سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی مهدیان ماهفروزی – دانشجوی کارشناسی جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

در سالهای اخیر استفاده از سدهای زیرزمینی در جهان به دلیل مزایای بسیار آنها در مدیریت منابع آب بویژه جلوگیری از خروج بدون استفاده آبهای زیرزمینی قابل مصرف رواج یافته است. با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و ویژگی های اقلیمی مانند توزیع نامناسب مکانی و زمانی بارندگی در این سرزمین، استفاده از منابع آب زیرزمینی که دارای ثبات بیش تری هستند در مناطق خشک از اهمیت بالایی برخوردار است. احداث سدهای زیرزمینی در کشور می تواند راهکاری عملی برای استفاده بهینه از منابع آب و مدیریت صحیح آبهای زیرزمینی به شمار رود. در مورد این سدها دو مساله حائز اهمیت است : نخست انتخاب صحیح محل احداث سد و دیگری ساخت سد، یا به عبارت بهتر مکان یابی و ساخت آنها. در این مقاله ابتدا به بررسی پارامترهای موثر بر مکان یابی سدهای زیرزمینی پرداخته و پس از آن کشور ایران را به منظور پتانسیل سنجی احداث سدهای زیرزمینی بر اساس این پارامترها و با استفاده از GIS پهنه بندی می کنیم.