سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد رهبر بصیر – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – آب، دانشگاه علم وصنعت ایران
احمدعلی سادات دربندی – کارشناس ارشد عمران – سازه های هیدرولیکی، دانشگاه علم وصنعت ایران
ابراهیم جباری – استادیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

اثرات مخرب اجتماعی و اقتصادی سیل در جوامع بشری واقعیتی انکار ناپذیر است و همه ساله بسیاری از شهرهای جهان را با مشکل مواجه می سازد، لذا ایجاد سیستمهای مدیریت سیلاب و
ایمن سازی مناطق در معرض خطر امری لازم و ضروری است . در این راه یکی از اولین و اصلی ترین اقدامات، تعیین مناطق در معرض خطر و پهنه بندی پتانسیل خطر سیل می باشد که با
توجه به شرایط سیلاب، بزرگی آن و هندسه رودخانه با روشهای مختلفی تعیین می گردد . در این پژوهش ضمن بیان عوامل هیدرولیکی مؤثر در میزان خطر سیل با استفاده از مدلهای هیدرولیکی،
پهنه بندی عمق سیلاب در دوره بازگشت ۲۰۰ ساله در رودخانه نرماب استان گلستان تهیه و در ادامه با تعریف توابع خطر، پهنه بندی پتانسیل خطر در محیط GIS ارایه شده است . در این مقاله
از نرم افزارهای Hec Geo Ras ,Hec-Ras و Arcview استفاده شده است