سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر حافظی مقدس – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده علوم زمین
اعظم قزی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی

چکیده:

در مقاله حاضر نقشه پهنه بندی ژئوتکنیکی شهر مشهد با تاکید بر توان ظرفیت باربری مجاز پی براساس اطلاعات ۲۰۰ گمانه تهیه شده است . برای این منظور خصوصیات مکانیکی با توجه به نتایج آزمایشات برش مستقیم، سه محوری و همچنین عدد SPT تعیین شده و سپس ظرفیت باربری برای شالوده نواری با پهنای ۲ و ۱ متر و عمق ۱/۵ و ۱ متر محاسبه و نقشه ظرفیت باربری مجاز تهیه گردیده است . نقشهمذکور نشان می دهد که بطور کلی ظرفیت باربری پی در شهر مشهد به استثنای قسمت مرکزی شهر بالا می باشد . از غرب به شرق با کاهش اندازه ذرات و افزایش درصد رطوبت طبیعی خاک ظرفیت باربری کاهش یافته است