سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا حسنلو – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

سنجش از دور به عنوان تکنولوژی و علم ی تعریف می شود که بوسیله آن م ی توان بدون تماس مستقیم، مشخصه ها ی یک شئ یا یک پدیده را تعیین،اندازه گیری یا تجزیه و تحلیل نمود. در این مطالعه دریاچه سد سفیدرود به دلیل وجود مشکلات زیاد ناشی از گل آلودگی بالای آب ورودی انتخاب شد. ابتدا با استفاده از تصاویر ماهواره ای IRS نوع LISIII قبلی و با روش طبقه بندی نظارت نشده دریاچه سد به چهار کلاس مختلف از نظر کدورت جهت نمونه برداری هم زمان تقسیم و بعد از هماهنگی با سازمان جغرافیایی ارتش و مدیریت سد سفیدرود اقدام به نمونه برداری همزمان به تعداد ۶۷ نمونه به روش سیستماتیک – تصادفی از چهار کلاس انتخابی دریاچه گردید. سپس مقادیر کدورت نمونه های برداشت شده از دریاچه سد در آزمایشگاه تعیین شد. در پایان دریاچه سد سفیدرود بر اساس میزان کدورت پهنه بندی، نقشه های مربوطه ارائه و دقت نتایج حاصل از کار ارزیابی گردید.