سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد سعیدی رضوی – کارشناس مهندسی عمران، دانشگاه تهران
رضا کراچیان – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله، پهنه‌بندی کیفی استخرهای تهران از این جهت مورد توجه قرار می‌گیرد که اطلاعات جامعی را در مورد کیفیت محیط استخر و سلامت آب، جهت استفاده شناگران به دست ‌دهد. در این تحقیق، اطلاعات برای شناسایی نقاط ضعف مجموعه‌های ورزشی شنا، برای تعیین راهکارهای لازم برای کنترل و بهبود وضعیت موجود، گردآوری و مورد بررسی قرار می‌گیرد و سعی شده با تدوین مجموعه کاملی از معیارهای کمی و کیفی مربوط به کیفیت آب، محیط استخر و نحوه مدیریت آن، از روش خوشه‌بندی – C میانگینبرای پهنه‌بندی اطلاعات استفاده شود. محدوده مورد مطالعه در این مقاله، استخرهای محدوده منطقه ۳ شهرداری تهران هستند که برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به معیارها، از بازدیدهای میدانی، انجام آزمون‌های آزمایشگاهی، مصاحبه با مدیران استخرها و تهیه پرسش‌نامه بهره گرفته شده است. در تحلیل اطلاعات حاصل از پهنه‌بندی کیفی استخر، از استاندارد‌های موجود در سطح ملی و بین‌المللی، چون استانداردهای آژانس حفاظت محیط‌زیست آمریکااستفاده شده است. نتایج نشان دهنده کارایی روش پیشنهادی در پهنه¬بندی استخرها و شناسایی نقاط ضعف آنها هستند.