سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
نصرالله کلانتری – عضوهیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
پریسا ارشد – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی ، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
در امور کشاورزی، علاوه بر کمیت ، کیفیت آب نیز بسیار مهم می باشد، بنابراین کیفیت بد منابع آب می تواند عاملی در محدودیت استفاده از این منابع برای مصارف کشاورزی گردد.وجود گنبدهای نمکی و شورابه ها در منطقه چاه گاه اهمیت بررسی کیفی آب را در این منطقه مشخص می سازد. بنابراین بررسی کیفی آب کمک شایانی در جهت مدیریت منابع آب به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک خواهد داشت. جهت نیل به این هدف استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی یک تکنیک کاربردی وسریع می باشد. در این تحقیق جهت بررسی کیفیت آب برای کشاورزی از روش ویکوکس استفاده شده است، برای این منظور پس از نمونه برداری از چاههای منطقه و پهنه بندی پارامترهای لازم دو نقشه خطر جذب سدیم(R.A.S) و نقشه هدایت الکتریکی(EC) در محیط GIS تهیه و با یکدیگر تلفیق گردید که بر اساس آن عمده آب زیرزمینی منطقه دارای کیفیت نامناسب برای کشاورزی می باشند.