سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدامیر علیمی – شبکه لرزه نگاری بیرجند وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
محمدمهدی خطیب – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند

چکیده:

پهنه برشی شاه آباد در منطقه شمال خاور بیرجند و در فاصله ۱۵ کیلومتری، یک پهنه برشی گوه ای شکل با لبه های ناموازی می باشد . در سده اخیر داده های لرزه ای در امتداد گسل ها ی این منطقه وجود نداشته ول ی شواهد نوزمین ساختی ، حاکی از فعال بودن این گسلها دارد که میتواند بعنوان یکی از سرچشمه های لرزه ای موثر برای شهر بیرجند محسوب گردد . مقاله حاضر پژوهشی با محوریت پهنه بندی خطر لرز ه ای با استفاده از مطالعات صحرایی و روش تحلیلی است . بیشترین شتاب افقی وارد بر منطقه ۰,۶۳ g شتاب ثقل زمین، از گسل جنوب بیرجند ( با طول ۸۰ کیلومتر ) و توان لرزه زایی ۷,۳ ریشتر است . مناطق خطر بالا تا خیلی بالا در گستره مورد مطالعه در روستای مرک واقع در شمال شرق شاه آباد و در روستای کوچ شناسایی شده اند .