سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد امیر عظیمی – کارشناس ارشد شبکه لرزه نگاری بیرجند وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه
دکتر محمد مهدی خطیب – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند

چکیده:

پهنه برشی شاه آباد در منطقه شمال خاور بیرجند و در فاصله ۱۵ کیلومتری ، یک پهنه برشی گه ای شکل با لبه های ناموازی می باشد. در سده اخیر داده های لرزه ای در امتداد گسل های این منطقه وجود نداشته ولی شواهد نوزمین ساختی، حاکی از فعال بودن این گسل ها دارد که می تواند به عنوان یکی از سرچشمه های لرزه ای موثر برای شهر بیرجند مجسوب گردد. مقاله حاضر پژوهشی با محوریت پهنه بندی خطر لرزه ای با استفاده از مطالعات صحرایی و روش تحلیلی است. بیشترین شتاب افقی وارد بر منطقه ۰/۶۳g شتاب ثقل زمین، از گسل جنوب بیرجند(با طول ۸۰ کیلومتر) و توان لرزه زایی ۷/۳ ریشتر است. مناطق خطر بالا تا خیلی بالا در گسترده مورد مطالعه در روستای مرک واقع در شمال شرق شاه آباد و در روستای کوچ شناسایی شده اند.