مقاله پهن شدگي غير همسانگرد در نمايه هاي پراش سينکروتروني از نواحي دوقلويي در ابر رساناي YBCOx که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش فيزيک ايران از صفحه ۱۳۱ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: پهن شدگي غير همسانگرد در نمايه هاي پراش سينکروتروني از نواحي دوقلويي در ابر رساناي YBCOx
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريز ساختار دوقلويي
مقاله پالايش ريتولد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوشنويسان بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نمايه هاي تمام پراش تابش سينکروتروني از نمونه پودري (YBCOx) YBa2Cu3O6+x در دماهاي اتاق و ۵۰۰oC توسط روش ريتولد پالايش شده است و با رسم نمودار ويليامسون – هال (W-H) ديده مي شود که پهن شدگي قله ها فقط از روال پهن شدگي همسانگرد که ناشي از کرنش و اندازه بلورک هاست پيروي نکرده و پهن شدگي تعداد خاصي از قله ها با نمايه هاي ميلر (hh0) و (h00) بيانگر پهن شدگي از نوع غير همسانگرد بوده که مي تواند مؤيد تشکيل ريز ساختارهاي دوقلويي در راستاي عمود بر صفحات (۱۱۰) باشد. از تحليل W-H اندازه متوسط بلورک ها وکرنش دروني آنها نيز استنتاج شده است.