سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

روح الله عقدایی – ۱دانشگاه علم و صنعت ایران. دانشکده فیزیک
ویشتاسب سلیمانیان – ۱دانشگاه علم و صنعت ایران. دانشکده فیزیک

چکیده:

در این پژوهش اندازه ذرات و چگالی دررفتگی نمونه بس بلور CeO2 با استفاده از داده های پراش پرتوهای x به روش ولیامسون هال تصحیح شده و وارن- اورباخ تصحیح شده محاسبه و گزارش شده است. مقادیر بدست آمده برای میانگین اندازه حجمی ذرات و چگالی دررفتگی به ترتیب عبارتند از ρ=۳/۳(۷)×۱۰۱۶(m-2) DV=238 (3) Å