سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

امیر مانیان – استادیار دانشکده مدیریت و مدیر گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه ته
هاجر فاطمی شریعت پناه – دانشجوی کارشناسی ارشد مدییت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به اهمیت دانش در اقتصاد امروز، تبدیل شده سازمان ها به سازمان های دانش محور و جایگاه ویژه پورتال های سازمانی به عنوا ابزاری موثر و کارا برای مدیریت دانش سازمانی، در این مقاله به شناسایی و دسته بندی انواع پورتال های سازمانی و ارائه دیدی جامع از پورتال های اطلاعاتی سازمان پرداخته شده است.
با استفاده از نتایج این بررسی، سازمانبه تاثیر و اهمیت پورتال ها در حفظ و توسعه دانش سازمانی پی برده و با پیش نیازها و نحوه به کارگیری پورتال برای به دست آوردن مزیت رقابتی پایدار و کسب جایگاه ویژه و منحصر به فرد در بازار رقابت اشنا خواهد شد. با توجه به توضیحات ارائه شده مدلی پیشنهادی برای معماری پورتال سازمانی ارائه می گردد.
علیرغم عدم وجود مشکل برای انتخاب نام پورتالهای سازمانی در فارسی بعلت نبود واژگان هم معنی در این خصوص در متون انگلیسی هنوز هم بر نام یکسانی برای این نوع از پورتالها توافق نشده است. لذا با هدف آشنایی با مفاهیم مختلف واژه های بکار گرفته شده در منابع مختلف، نگاهی کوتاه بر تعاریف و عناوین ارائه شده برای این دسته از پورتالها خواهیم داشت.
در ادامه پورتالهای اطلاعاتی سازمان به عنوان ابزاری برای تولید، نگهداری و اشتراک دانش سازمانی و به وجود آورنده امکانات همکاری و ارتباط بین افراد سازمان بررسی خواهد شد و کارکردها و پیش نیازهای لازم برای آن در فرایندهای سازمان ارائه خواهد شد.