سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سد‌سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی اکبر رمضانیانپور – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده عمران
امیر طریقت – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده عمران

چکیده:

امروزه استفاده از مواد پوزولانی به عنوان مصالحی دارای خاصیت سیمانی و جایگزین شونده در قسمتی از سیمان پرتلند مخلوطهای بتنی مورد توجه زیادی می باشد . علت این امر بهبود اکثر خواص بتن و قیمت کمتر بویژه در پروژه های سد سازی می باشد.در این مقاله سعی شده است تا برخی از مزایای کاربرد مصالح پوزولانی در ساخت بتن مورد بررسی قرار گیرد . از آنجائیکه امروزه استانداردهای مختلف استفاده از مواد پوزولانی را توصیه نموده و برخی از انواع آن در کشور تولید می شوند، کسب آگاهی و شناخت آنها حائز اهمیت می باشد . در این مقاله کاربرد این مواد از نقطه نظر سد سازی مورد توجه قرار گرفته و مواردی از قبیل تاثیرپوزولان در خواص بتن تازه، کاهش حرارت هیدراتاسیون، افزایش دوام، کنترل واکنش قلیایی سنگدانه، کنترل و بهبود مقاومت سایشی و فرسایشی و بتن های RCC به صورت اجمال بررسی شده اند.