سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمد رضا دهقانی اشکذری – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی،دانشگاه آزاد اسلامی یزد
محمدرضا رحیمی زارچی – کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی یزد

چکیده:

تاریخ پوشاک بخشی از تاریخ تمدن و فرهنگ انسان است بررسی ها نشان میدهد که پوشش تمام بدن در دوره های مختلف تاریخی چه نزد زنان و چه نزد مردان در ایران یکحقیقت بوده است و به هیچ وجه ایرانیان در برهنگی به سر نمی برده اند بخشی از اداب معاشرت اسلامی و مقررات آن در زمینه لباس و پوشش است مسلمانان براساس تعالیم اسلام خود را موظف به حدود و ضوابطی در زمینه پوشش بدن و لباس میدانند این اداب نسبت به زنان با تاکید بیشتر است زیرا حساسیت زنان در کمیت و کیفیت پوشش متمایز از مردان است دراین مقاله با بررسی پوشش در دوره های مختلف تاریخی ایران و همچنین اقوام متعدد ایرانی و نیز بررسی جایگاه پوشش در ادیان الهی بویژه اسلام دیده می شود پوشش ایرانیان سالها قبل از اسلام مطابق مترقی ترین و دقیق ترین دستورات قرانی بوده یکی از عوامل پذیرش و نهادینه شدن حجاب در ایران بواسطه وجود زمینه های تاریخی و فرهنگی در تمدن ایرانیان بوده است.