مقاله پوشش دهي ذرات HMX توسط ترپليمر استايرن / بوتيل اکريلات / اکريليک اسيد و بررسي تاثير آن بر خواص فيزيکي-مکانيکي کامپوزيت هاي ذره اي HMX / HTPB که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مواد پرانرژي از صفحه ۵۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: پوشش دهي ذرات HMX توسط ترپليمر استايرن / بوتيل اکريلات / اکريليک اسيد و بررسي تاثير آن بر خواص فيزيکي-مکانيکي کامپوزيت هاي ذره اي HMX / HTPB
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوشش دهي
مقاله HMX ،HTPB
مقاله پليمريزاسيون امولسيوني
مقاله مورفولوژي
مقاله کامپوزيت هاي ذره اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميري امرايي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: مهربان سنگ آتش مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: بيات يداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق ترپليمر استايرن / بوتيل اکريلات / اکريليک اسيد به روش پليمريزاسيون امولسيوني سنتز گرديد. با کنترل پارامترهاي موثر مانند ترکيب درصد منومرها و عامل انتقال به زنجير، ترپليمرهايي با دماي انتقال شيشه اي و وزن مولکولي متفاوت سنتز گرديد. نتايج حاصل از آزمون اندازه گيري ذرات نشان داد که لاتکس سنتز شده با وزن مولکولي بالا از ميانگين اندازه ذرات در محدوده ۱۰۰-۲۰۰ نانومتر برخوردار بوده و براي لاتکس با وزن مولکولي پايين، محدوده اندازه ذرات ۱۰۰۰-۱۵۰۰ نانومتر مي باشد. از لاتکس سنتز شده با وزن مولکولي نزديک ۳۰۰۰۰۰ و دماي انتقال شيشه اي نزديک ۳۷°C به منظور پوشش دهي ذرات HMX استفاده گرديد. به کمک تکنيک SEM مورفولوژي سطح ذرات HMX  پوشش داده شده با لاتکس هاي با وزن مولکولي تقريبا يکسان ولي دماي انتقال شيشه اي متفاوت مطالعه گرديد. نتايج حاصل از مطالعات ميکروسکوپي نشان داد که لاتکس با دماي انتقال شيشه اي پايين در مقايسه با لاتکس با دماي انتقال شيشه اي بالا سطح بيشتري از ذرات HMX را پوشش مي دهد. اندازه گيري خواص مکانيکي کامپوزيت هاي ساخته شده بر پايه HMX / HTPB به کمک آزمون کشش نشان داد که نمونه هاي ساخته شده با HMX پوشش داده شده با لاتکس داراي اندازه ذرات در محدوده ۱۰۰-۲۰۰ نانومتر و دماي انتقال شيشه اي نزديک 37°C از خواص بالاتري در مقايسه با نمونه هاي بدون پوشش برخوردار هستند.