سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن صارمی – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران ، خوردگی
ندا نریمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده متالورژی و مواد دانشگاه تهران ، خوردگی

چکیده:

اعمال پوشش های سد حرارتی (TBC)بر روی قطعات داغ از جمله روش های مفید و مهم در افزایش راندمان توربینهای گازی و موتورهای دیزلی محسوب می گردد در این تحقیق پوشش سد حرارتی زیر کونیایی که به میزان جزئی با ایتریا تثبیت شده (۸P-YSZ درصد وزنی ) با دو روش پوشش دهی الکترولیتی کاتدی به صورت جریان مستقیم و روش غیر ممتد با استفاده از محلول آبی نمک ها ی نیترات زیرکونیل و کلرور یتریم بر روی زمینه فولاد زنگ نزن ایجاد شددر ابتدا پوشش تبدیلی بواسطه عملیات شیمیایی در محلول آبی اسید سولفوریک با افزودنی های مناسبی در روی سطح فولاد ایجاد شد. جهت مقایسه قابلیت زینتر پذیری و مقاومت اکسیداسیون در دما بالا پوشش های نانو و ماکرو , در دمای۱۰۰۰ درجه سانتی گراد تحت عملیات حرارتی قرار گرفتند.مورفولوژی سطحی پوشش ها توسط میکروسکوپ الکترونی بررسی شد, ترکیب پوشش ها قبل و بعد از عملیات حرارتی با استفاده از EDS مورد بررسی آنالیزی قرار گرفتند.در نهایت از آنالیز MAP –x ray جهت نشان دادن توزیع عناصر در سطح نمونه های ماکرو و نانو بعد از عملیات حرارتی استفاده گردید که نتایج مبین این می باشد که پوشش های نانو قابلیت زینتر پذیری و شوک حرارتی بهتری در مقایسه با پوشش های ماکرو دارند .