سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن صارمی – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران ، خوردگی
ندا نریمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده متالورژی و مواد دانشگاه تهران ، خوردگی

چکیده:

حفاظت از فلزات و آلیا‍‍ژها در مقابل اکسیداسیون در د ماهای بالا, با استفاده از لایه سرامیکی بدست می آید . از جمله خواص اصلی که این پوشش ها نیاز دارند چسبندگی عالی به زمینه می باشد یکی از این ترکیبات ysz است که به عنوان سد حرارتی پره های توربین گازی بکار میرود. در این تحقیق پوشش (P-YSZ) را به روش پوشش دهی الکترولیتی کاتدی بروی زمینه اینکونل۷۳۸LC رسوب داده شد,. زبر سازی سطحی با قرار گیری نمونه ها در محلول اسیدی همراه با افزودنی های مناسب در پتانسیل کاتدی و اندی انجام شد پوشش سرامیکی با استفاده از سیم پلاتینی به عنوان آندو کاتد اینکونلی درالکترولیت آبی حاوی نیترات زیرکونیل و کلرور یتریم با استفاده از جریان مستقیم انجام شد, , نتایج نشان داد که رسوب نشانی کاتدی روش مناسبی برای ایجاد و کنترل ترکیب پوشش سرامیکیYSZ میباشدپارامترهای الکتروشیمیایی همچون دانسیته جریان , pH,زمان رسوب گذاری بررسی شدند, بررسی های مورفولوژیکی توسط SEM و بررسی ترکیب شیمیایی بواسطه EDS انجام گردیدو در نهایت نتیجه XRDبعد از عملیات حرارتی نشان دهنده پایداری فازی می باشد .