سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پدرام مهدیزاده تهرانی – کارشناس ارشد متالوژی دانشکده مهندسی پزشکی { بیو مواد } ، دانشگاه علم و
حمید رضا رضایی – دانشیار ء دانشکده مخندسی مواد و متالوژی – دانشگاه علم و صنعت ایران
سید محمد حسینعلی پور – استادیار ء دانشکده مخندسی مواد و متالوژی – دانشگاه علم و صنعت ایران
جعفر جوادپور – دانشیار ء دانشکده مخندسی مواد و متالوژی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

امروزه بیو سرامیک ها به دلیل داشتن زیست سازگاری مناسب نسبت به سایر مواذ از اهمیت زیادی در کاربرد های مهندسی پزشکی برخوردار میباشند که یکی از این موارد استفاده از این مواد مانند دی اکسید تیتانیوم در ایجاد پوشش های زیست سازگار است.در این تحقیق از تترابوتیل تیتانات به منظور تهیه سل پایه الکلی از فولاد زنگ نزن ۳۱۶ ال به عنوان فلز پایه و از روش غوطه وری سل ژل جهت پوشش دهی استفاده شده است.همچنین برای افزایش زیست سازکاری زبری سطح نمونه تا حد امکان کاهش یافته است.جهت ایجاد پوشش دستگاه الکترونیکی پوشش دهی غوطه وری سل –ژل با سرعت قابل تنظیم ساخته شد و کلیه نمونه ها با سرعت ثابت ۴ پوشش داده شدند.سپس نمونه ها در دمای ۵۰۰ تحت عملیات حرارتی آنیلینگ قرار گرفتند و در پایان به منظور بررسی زبری سطح نمونه ها مطالعه ساختاری های فازی تشکیل شده و مورفولوژی پوشش های حاصل به ترتیب از دستگاه زبری سنج TR200 آنالیز پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده گردید