سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

الهام ستاره – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
کیوان رئیسی – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی گلعذار – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد حسین فتحی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

فولادهای زنگ نزن درمحیطهای کلریدی دچار خوردگی موضعی میشوند.یکی از روشهای بهبود خوردگی موضعی این فولادها استفاده از پوششهای سرامیکی است.در این پژوهش پوششzrO2 به روش رسوب الکتریکی برروی فولاد زنگ نزن ۳۱۶ ال ایجاد شد پوشش دهی برروی نمونه هایی با آماده سازی متفاوت سطح و در چگالی جریانهای مختلف صورت گرفت.پس از انجام آبکاری نمونه ها تحت عملیات حرارتی قرار گرفتند.به منظور حصول نتیجه مطلوب تر قبل از عملیات حرارتی نمونه ها به مدت ۲ ساعت در دمای ۱۷۵ درجه خشک شدند.مورفولوژی پوششهای بدست آمده در چگالی جریان mA/Cm21/7ساختار بهتر و یکنواخت تر با تخلخل کمتر داشت.آزمون پلاریزاسیون تافل جهت ارزیابی مقاومت به خوردگی نمونه ها در محیط کلریدی انجام شد و تاثیر نحوه آماده سازی سطح و چگالی جریان پوشش دهی بر مقاومت به خوردگی بررسی شد.مشخص شد که نمونه پوشش دار با آماده سازی مکانیکی سطح مقاومت به خوردگی بالاتری دارد.