سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی زند رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد – بخش مهندسی مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان
جواد وطن دوست – استادیار – بخش مهندسی مواد ء دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

:به منظور بهبود مقاومت به اکسیداسیون و خوردگی داغ فولاد میتوان عناصر آلومینیوم تیتانیوم و یا ترکیب دوتایی از این عناصر را به کمک روش سمانتاسیون فشرده روی سطح نفوذ داد.دراین تحقیق با استفاده از روش سمانتاسیون فشرده پوشش آلومینایزینگ تیتانیایزینگ و پوشش دو مرحله ای آلومینیوم تیتانیوم بر روی زیر لایه فولاد آستنیتی ضد زنگ aisi304ایجاد شد.پوشش توسط میکروسکپ الکترونیsem و دستگاه پراش اشعه ایکس بررسی شد.نتایج نشان میدهد که پوشش آلومینایزینگ شامل ۲ لایه با اندازه ۴۵۰ میکرون تیتانایزینگ ۲ لایه با اندازه ۱۰۰ میکرون و پوشش دو مرحله ای آلومینیوم و تیتانیوم سه لایه با اندازه ۲۰۰ میکرون میباشد.مطالعات انجام شده توسط xrdنشان میدهد پوشش آلومینایزینگ حاوی فازهای Al2 O 3 AlCr2 ; FeAl; Fe3 Al است در حالیکه در پوشش تیتانایزینگ فازهای Fe2 TiO5 Ti O2 Ni3Ti; FeNi مشاهده میشود و پوشش دو مرحله ای آلومینیوم و تیتانیوم شامل فازهای FeAl AlNiTi3 Al میباشد