سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نسترن براتی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم موا
محمدعلی فقیهی ثانی – استادیار دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد
زهرا صادقیان – استادیار پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

در این پژوهش پوششی از نانو ذرات Tio2 روی فولاد زنگ نزن ۳۱۶Lبه روش سل – ژل اعمال شده است. در این فرایند سل TiO2 از TBT (Tetra-??-Butyle Titanate) ، اتانول ، اتیل استواستات (EACAC) آماده گردید. نمونه های فولاد ۳۱۶L پس از اماده سازی سطحی توسط سل مذکور با سرعت مشخصی و با روش Dip-Coatingپوشش دهی شدند. نمونه ها در دماهای مختلف تحت عملیات حرارتی قرار گرفتند تا دمای بهینه برای رسیدن به ساختار آناتاز با اندازه ذرات نانومتری تعیین شود. برای بررسی یکنواختی پوشش، نمونه های عملیات حرارتی شده در دماهای مختلف، توسط آنالیز SEM مورد بررسی قرار گرفتند. اثر پراکنده ساز روی جلوگیری از آگلومره شدن ذراتایجاد پوشش یکنواخت نیز بررسی شد.