سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید جواد دانشی – کارشناس ارشد خوردگی دانشگاه شهید باهنر کرمان
عبدالحمید جعفری – دکتری خوردگی ، استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا نصر اصفهانی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

چکیده:

در این پژوهش با استفاده از آبکاری پالسی پوشش نانو کامپوزیتیNi- nano AL2O3 بر روی ورقه های مسی ۲*۵سانتی مترایجادشد.پوشش مربوطه در حمام واتس و در حضور نانو ذرات Al2O3 به میزان ۸۰gr/lit انجام گرفت آنگاه پوششهای پدید آمده از نظر ضخامت توپوگرافی ترکیب شیمیایی توسط میکروسکوپ الکترونی و XRDمورد بررسی قرار گرفت.به کاربردن نانو ذرات Al2O3 در پوشش دهی باعث بهتر شدن مقاومت به خوردگی پوشش میشود.قابل ذکر آن که مقاومت به سایش وخوردگی پوششهای نانو کامپوزیتی نسبت به میکرو کامپوزیتها بهتر میباشد.