سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پدرام مهدیزاده تهرانی – کارشناس ارشد متالوژی دانشکده مهندسی پزشکی { بیو مواد } ، دانشگاه علم و
سید محمد حسینعلی پور – استادیار ء دانشکده مخندسی مواد و متالوژی – دانشگاه علم و صنعت ایران
حمید رضا رضایی – دانشیار ء دانشکده مخندسی مواد و متالوژی – دانشگاه علم و صنعت ایران
جعفر جوادپور – دانشیار دانشکده مخندسی مواد و متالوژی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

امروزه روشهای مختلفی مانند پلاسما اسپری روش پالسی لیزر الکترو فرز و…. برای پوشش دهی هیدروکسی آپاتیت بر روی کاشتنی های فلزی صنایع ارتوپدی و دندانپزشکی مورد استفاده قرار میگیرند..لی کلی روشهای مذکور دارای معایبی از قبیل دمای کاری بسیار بالا تجهیزات گران قیمت امکان انحلال پوشش به دلیل ناپایدار بودن خصوصیات ناشی از انجماد سریع و ترکیب غیر همگن فازی میباشد لذا هدف از این تحقیق بررسی امکان ایجاد پوشش هیدروکسی آپاتیت با استفاده از روش جدید غوطه وری سل –ژل میباشد.بدین منظور از فولاد زنگ نزن ۳۱۶ال به عنوان فلز پایه استفاده شده است همچنین برای افزایش استحکام چسبندی پوشش زبری سطح نمونه ها با استفاده از ذره پاشی اکسید آلمینیوم افزایش یافت پوشش دهی با سرعت ثابت ۴ CM/minانجام گرفته و نمونه ها در دمای ۵۰۰ درجه به مدت ۳۰ دقیقه تحت عملیات حرارتی آنیلی قرار گرفته اند.سپس به منظور بررسی زبری سطح نمونه ها قبل از پوشش دهی مطالعه ساختاری و مورفولوژیکی پوششهای حاصل به ترتیب از زبری سنج TR200آنالیز اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده گردید.