سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد رضا عباسیان – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد پژوهشگاه مواد و انرژی
محمد حسن امین – استادیار پژوهشگاه مواد و انرژی
محمد رضا رحیمی پور – استادیار پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

رفتار آبگریزی و پراکنده شدن ضعیف گرافیت در محیط آبی مانع توسعه استفاده از این ماده در بسیاری از کاربردهای آن به علت عدم امکان استفاده رضایت بخش از خواص مطلوبش میباشد.دراین پژوهش با هدف ایجاد یک لایه سیلیس بر سطح گرافیت جهت افزایش ترشوندگی آن در محیط آبی توسط یک روش ارزان قیمت با استفاده از نانو ذرات سیلس ذرات گرافیت پوشش داده شدند.به منظور درک نقش پوشش اعمالی رفتار سوسپانسیونی گرافیت در آب مورد ارزیابی قرار گرفت.آزمایش ارزیابی ترشوندگی گرافیت در سوسپانسیون آبی نشان داد که پوشش دهی گرافیت میتواند ترشوندگی آن را در آب به میزان زیادی بهبود دهد.در این تحقیق مقدار بهینه غلظت نانو ذرات سیلیس جهت پوشش دهی گرافیت و همچنین زمان پوشش دهی تعیین گردید.در نهایت گرافیت های پوشش داده شده در بدنه نوعی جرم دیر گداز بسیار کم سیمان al2o3-sic-cبه کار گرفته شد و تاثیر فرایند پوشش دهی در مقدار آب مورد نیاز بدنه دیرگداز مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج حاصل از افزودن گرافیتهای پوشش داده شده با نانو ذرات سیلیس نشان داد که آب مورد نیاز برای ساخت جرم ریختنی حاوی گرافیتهای پوشش داده شده در حدود ۳% وزنی کاهش یافته است.